Tuli pitkästä aikaa koodattua hiukan Drupalilla. Tein tänne omalle saitilleni yksinkertaisen navigointi-footerin, joka näyttää artikkelien kategoriat. Siitä tuli ihan irrallinen moduuli, joten pistän tähän jakoon, public domain. Tästä on varmasti enemmän iloa esimerkkikoodina kuin varsinaisena tuotantomoduulina. :-)

Moduuli tuottaa blokin, jossa on kaksiulotteinen taulurakenne. Taulun thead-osuudessa ovat päätason kategoriat ja tbody-osuudessa niiden alakategoriat. Monimutkaisemmat hierarkiat vaativat tuon rakenteen miettimistä vähän eri lailla, mutta omiin tarpeisiini se täsmää. Omassa teemassani olen sijoittanut blokin erilliseen fatfooter-diviin ja tyylittänyt sen sitten CSS:llä.

taxfooter.info

name = Taxonomy footer
description = Show taxonomy navigation as a fat footer
core = 6.x
dependencies[] = taxonomy

taxfooter.module

function taxfooter_block($op = 'list', $delta = 0, $edit = array()) {
 switch ($op) {
  case 'list':
   $blocks = array(
    array('info' => t('Taxonomy footer')),
   );
   return $blocks;
  case 'configure':
   switch ($delta) {
    case 0:
     $vocs = taxonomy_get_vocabularies();
     $vocnames = array(0 => '(none)');
     foreach ($vocs as $voc) $vocnames[$voc->vid] = $voc->name;
     $form = array(
      'taxfooter_vocabulary' => array(
       '#type' => 'select',
       '#title' => t('Vocabulary to show in fat footer'),
       '#default_value' => variable_get('taxfooter_vocabulary', 0),
       '#options' => $vocnames
     ));
     break;
   }
   return $form;
  case 'save':
   switch ($delta) {
    case 0:
     variable_set('taxfooter_vocabulary', (int) $edit['taxfooter_vocabulary']);
     break;
   }
   break;
  case 'view':
   switch ($delta) {
    case 0:
     $vid = variable_get('taxfooter_vocabulary', 0);
     if ($vid <= 0) return null;
     $html = _taxfooter_render($vid);
     $block = array(
      'subject' => t('Fat Footer'),
      'content' => $html);
     break;
   }
   return $block;
 }
}

function _taxfooter_render($vid) {
 $subcolumns = 7;
 $tree = taxonomy_get_tree($vid);
 $html = '<table>';
 $html .= '<thead>';
 $html .= '<tr>';
 $count = 0;
 $toplevel = array();
 foreach ($tree as $category) if ($category->depth == 0) {
  $toplevel[] = $category->tid;
  if ($count++ > 0) $html .= '<td class="divide"></td>';
  $html .= '<td colspan="' . $subcolumns . '">';
  $html .= l($category->name . ' categories', 'taxonomy/term/' . $category->tid) . '<br/>';
  $html .= '</td>';
 }
 $html .= '</tr>';
 $html .= '</thead>';
 $html .= '<tbody>';
 $html .= '<tr>';
 $tcount = 0;
 foreach ($toplevel as $toptid) {
  $scount = 0;
  $ccount = 0;
  foreach ($tree as $subcategory) if ($subcategory->depth > 0 && in_array($toptid, $subcategory->parents)) {
   if ($tcount > 0 && $scount == 0) $html .= '<td class="divide"></td>';
   if ($scount == 0) { $html .= '<td>'; $ccount++; }
   elseif ($scount % 2 == 0) { $html .= '</td><td>'; $ccount++; }
   $html .= l($subcategory->name, 'taxonomy/term/' . $subcategory->tid) . '<br/>';
   $scount++;
  }
  while ($ccount++ < $subcolumns) {
   $html .= '</td><td>';
  }
  $html .= '</td>';
  $tcount++;
 }
 $html .= '</tr>';
 $html .= '</tbody>';
 $html .= '</table>';
 return $html;
}